Trách nhiệm của chủ xe khi mua bảo hiểm ô tô

Trách nhiệm của chủ xe khi mua bảo hiểm ô tô

Ngoài quyền lợi, chi phí tham gia bảo hiểm hay mức ưu đãi được hưởng khi mua bảo hiểm xe ô tô, khách hàng cũng phải chịu một số trách nhiệm với công ty bảo hiểm trong suốt thời gian sử dụng. Các bạn cần lưu ý kỹ để đàm phán với các nhà tư vấn bảo hiểm xe cũng như tránh những rắc rối về sau. Bên cạnh đó, khách hàng cũng cần quan tâm đến trách nhiệm của chủ xe khi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm.

1. Khi tham gia bảo hiểm, chủ xe ô tô hoặc người đại diện của chủ xe có trách nhiệm khai báo đầy đủ và trung thực tất cả các nội dung được yêu cầu ghi trên giấy bảo hiểm.

2. Chủ xe có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để phía công ty bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước khi thực hiện cấp hợp đồng bảo hiểm (HDBH)/Giấy chứng nhận bảo hiểm(GCNBH).

3. Chủ xe có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm đầy đủ ngay khi nhận GCNBH hoặc đóng phí theo đúng thời hạn quy định trong HDBH.

4. Trong vòng 15 ngày, chủ xe có trách nhiệm thông báo ngay cho công ty bảo hiểm kể khi có những yếu tố làm thay đổi cơ sở đề tính phí bảo hiểm xe ô tô:

– Trường hợp dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm: Chủ xe có quyền yêu cầu công ty bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của HDBH. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của chủ xe, công ty bảo hiểm sẽ phải có công văn trả lời về việc chấp thuận hay không chấp thuận giảm phí và thời hạn hoàn trả phí bảo hiểm được giảm. Nếu phía công ty bảo hiểm không chấp thuận giảm phí bảo hiểm thì chủ xe có quyền đơn phương chấm dứt HDBH và phía công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả  phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HDBH.

– Trường hợp dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm (ví dụ: thay đổi kết cấu của xe, mục đích sử dụng xe,..): Công ty bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian bảo hiểm còn lại của HDBH. Trường hợp chủ xe không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì công ty bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt HDBH nhưng phải thông báo trước bằng văn bản cho chủ xe trước 15 ngày và phải hoàn trả phí bảo hiểm tương ứng với thời gian bảo hiểm còn lại trong điều kiện chủ xe đã đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm xe.

5. Chủ xe có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

6. Khi xảy ra tổn thất, chủ xe phải có trách nhiệm sau:

– Thông báo ngay cho phía công ty bảo hiểm nhằm phối hợp giải quyết cũng như hạn chế các thiệt hại về người và tài sản, tiến hành bảo vệ hiện trường và thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

– Tránh không được di chuyển xe làm mất hiện trường xảy ra tai nạn/sự cố, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa được công ty bảo hiểm chấp thuận, trừ trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc buộc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố, chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản (theo mẫu) cho phía công ty bảo hiểm.

7. Chủ xe phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường một cách trung thực và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty bảo hiểm tiến hành xác thực các thông tin, chứng từ trên.

8. Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của bên thứ ba, chủ xe phải thực hiện đúng hướng dẫn của công ty bảo hiểm để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho công ty bảo hiểm kèm theo toàn bộ hồ sơ và các tài liệu cần thiết, hợp tác chặt chẽ với công ty bảo hiểm để đòi lại bên thứ ba số tiền đã hoặc sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường.

9. Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế bộ phận và được phía công ty bảo hiểm chấp thuận bồi thường, chủ xe có trách nhiệm bàn giao tài sản bị thay thế cho công ty bảo hiểm sau khi thực hiện xong việc thay thế.

10. Trường hợp xe bị mất cắp hoặc mất cướp thì chủ xe phải báo ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và trong vòng 24h phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm để cùng phối hợp giải quyết.

Nguồn: danhgiaxe.com

Rate this post

Related Posts