• Xe được thiết kế với nóc cao khiến cho việc ra vào của bác sỹ và bệnh nhân thuận tiện hơn.

  • Khoang bệnh nhân được thiết kế rộng rãi và tiện nghi hơn khiến cho việc vận chuyển và sơ cứu người bệnh thuận lợi hơn.