• Xe mới 100%

  • Sản xuất tại Nhật Bản

  • Tiêu chuẩn ISO 9001

  • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5

Chất lượng
Bình chọn 5 Sao!