• Xe mới 100{e62e4d9a16910b828a5f6b2b74552c4c1964f56d2ef96906d826047cc4d5138e}

  • Sản xuất tại Nhật Bản

  • Tiêu chuẩn ISO 9001

  • Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5