bien so xe

Lưu ý cho xe chưa có biển số

Xe ô tô có thể được lưu thông bình thường trong 30 ngày từ khi đăng ký dù chưa có biển số, [...]