Những nguyên nhân nào khiến người Việt mất tập trung khi lái xe?

Những nguyên nhân nào khiến người Việt mất tập trung khi lái xe?

Kết quả của một cuộc khảo sát tại thị trường Việt Nam cho thấy điện thoại di động hiện là nguyên nhân hàng đầu gây xao nhãng cho người tham gia giao thông khi lái xe.

Rate this post

Related Posts